FoU Energi och miljö

Vi på C-Cad & Design AB har länge intresserat oss för energifrågor. Oavsett vart enskilda individer, företag och politiska partier står i klimat- och miljöfrågorna så är alla parter trots allt överens om en sak; Energifrågan är vår tids största och allvarligaste samhällsfråga, inte minst på grund av vårt oljeberoende.
Vi med flera företag, individer och organisationer jobbar med tillämpningar som förhoppningsvis kan lösa denna odiskutabla ödesfråga.

 

Research & Development

Research & Development

Vi jobbar inom ett brett tekniskt område, på uppdrag och även för egen räkning undersöker vi möjligheterna med många olika former av

Maskiner och maskindelar

Maskiner och maskindelar

Utveckling och konstruktion av stora och små applikationer, vi tar uppdrag av vitt skilda karaktärer, oavsett teknikområde så är ni

Försvarsmakten.

Försvarsmakten.

AMMUNITION OCH MINRÖJNING Uppdateras